PRZESTRZEŃ NA ROZWÓJ

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są przez psycholożkę, certyfikowaną trenerkę TUS, która wspiera w zdobywaniu nowych umiejętności m.in. nawiązywania relacji i dbania o nie, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Zajęcia te są okazja do trenowania zdobywanych umiejętności w bezpiecznych warunkach.

Zajęcia w formie interaktywnej (gry, zabawy pozwalające na zdobywanie i trenowanie umiejętności) w małych grupach (do 8 osób). Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy ma miejsce po konsultacji wstępnej, wywiadzie z rodzicem i dzieckiem. Prowadząca zajęcia: mgr Martyna Siecla psycholożka, trenerka TUS.

 

 

Smykomultisensoryka

Czym są?
Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.
SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:

  • Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
  • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Dla kogo?
Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia (a nawet starszych) i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe.
Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:
-ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
-nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
-wcześniactwo,
-obniżona punktacja Apgar,
-nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
-problemy z ssaniem,
-późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
-dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
-dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Jak są prowadzone?
Na zajęciach stymulujemy wszystkie zmysły (7, a nawet 8!), przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy. Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali. Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.
Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.
Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego. Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa©  (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów z Evana Studio), która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.

Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo. Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać dzieci oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień, czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Gordonki 
Zajęcia umuzykalniające przeznaczone dla dzieci od 0 do 36mies. prowadzone według teorii Edwina Eliasa Gordona. Głównym narzędziem wykorzystywanym podczas zajęć jest głos. Dziecko równolegle do nauki mowy poznaje świat muzyki. Wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki, dzięki temu rozwijamy nie tylko słuch dziecka ale także jego zdolności motoryczne. Wspieramy wrażenia sensomotoryczne maluszków. Zajęcia pokazują ile radości można czerpać z improwizacji i jak można bawić się muzyką i z muzyką. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolności komunikowania.

Konsultacje i terapie fizjoterapeutyczne

Gimnastyka korekcyjna

Rytmika

Logosmyki
logopedyczne zajęcia grupowe dla dzieci 2-3-letnich stymulujące rozwój mowy.  Celem zajęć jest korygowanie nieprawidłowych nawyków w obrębie jamy ustnej, kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowo – połykowych, rozwijanie funkcji słuchowych, usprawnianie słuchu fonematycznego, usprawnianie narządów mowy, kształtowanie umiejętności artykulacyjnych, rozwijanie zasobu słownikowego, mowy czynnej i biernej, usprawnianie umiejętności gramatycznych, kształtowanie umiejętności narracyjnych i komunikacyjnych. W trakcie wspólnych zabaw i aktywności będziemy wspomagać także rozwój poznawczy, motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Program zajęć został opracowany w oparciu o program wychowania językowego sygnowany znakiem Świat opowiadany – wydany przez Wydawnictwo HARMONIA, z wykorzystaniem elementów wychowania słuchowego i terapii neurobiologicznej.W zajęciach uczestniczą rodzice wraz z dziećmi, dzięki czemu będą mogli Państwo wykorzystać poznane zabawy w trakcie codziennych aktywności z dzieckiem i wspomagać prawidłowy rozwój Waszych Pociech!

Logorytmika
zajęcia grupowe dla dzieci 5-6-letnich wspierające rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnej nauki czytania i pisania.
W trakcie wspólnych zabaw będziemy usprawniać percepcję słuchową, w szczególności różnicowanie cech dźwięków mowy, uwagę i pamięć słuchową, analizę i syntezę sylabową, fonemową, głoskową, operacje na fonemach. Rozwiniemy umiejętności analizy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryczne. Podniesiemy poziom funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, koncentracja.
Proponowane zabawy i aktywności pozwolą na lepsze przygotowanie Waszych Pociech do rozpoczęcia nauki czytania i pisania w szkole!

 

Godziny otwarcia
Pon - pt
6:30 - 17:00 
NUTKOLANDIA 2023 Wszelkie prawa zastrzeĹźone Projekt & wykonanie Strony www Jaworzno