PRZESTRZEŃ NA ROZWÓJ

Zajęcia indywidualne

Konsultacje i terapie logopedyczne / neurologopedyczne
Oferujemy indywidualne zajęcia logopedyczne skierowane do dzieci, młodzieży z:

  • wadami wymowy;
  • zaburzeniami mowy;
  • opóźnionym rozwojem mowy;
  • nieprawidłowym tempem mowy i zaburzeniami wyrazistości mowy.

Terapia neurologopedyczna kierowana jest do osób z:

  • niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera);
  • niedokształceniem mowy pochodzenia korowego – afazja;
  • niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu;
  • zaburzeniami mowy z powodu zespołów genetycznych.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb
pacjenta.
W naszej przestrzeni diagnozy i terapie logopedyczne prowadzi MAGDALENA KISIELEWSKA

Jestem logopedą o specjalności neurologopedycznej oraz logopedą wczesnej interwencji logopedycznej.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju języka, mowy i komunikacji. Prowadzę diagnozę oraz terapię logopedyczną wad artykulacyjnych, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji o różnym podłożu(niepełnosprawność intelektualna, autyzm, afazja dziecięca i inne), pracuję z dziećmi niemówiącymi, prowadzę trening komunikacji z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

W swojej pracy wykorzystuję elementy różnych metod terapeutycznych, dostosowując je do potrzeb moich podopiecznych. Systematycznie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej i neurologopedycznej.

 

 

Konsultacje i terapie psychologiczne

W naszej przestrzeni wsparcie psychologiczne zapewnia MARTYNA SIECLA

Jestem magistrem psychologii. Praktykiem metody „Dasz radę!” i „Jestem z Ciebie dumny!”. Ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam doświadczenie we wsparciu psychologicznym oraz doradztwie zawodowym. Swoją pracę poddaje super wizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z instytucjami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty mające na celu aktywizację zawodową, przygotowanie młodzieży do wyboru szkoły zawodu, rozpoczęcie procesu usamodzielniania. m.in. TPBA Gdańsk, Fundacja PSC, PCPR Wejherowo, Sensplay Centrum Wspierania Rozwoju, Mennte Centrum Psychologii i Psychoterapii.
Prowadzę konsultacje stacjonarne lub online.
W pracy z Klientem głównie opieram się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na RozwiązaniachTSR.
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

https://www.znanylekarz.pl/martyna-siecla/psycholog/gdynia

 

Godziny otwarcia
Pon - pt
6:30 - 17:00 
NUTKOLANDIA 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Jaworzno